Lapas karte
AA+A++
A AAA

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" iepirkumu arhīvs

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

12.07.2011

kohezijas_fonds.jpgSIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses novads, paziņo lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 Iepirkuma procedūru „Inženieruzraudzība un Būvuzraudzība ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai Koknesē” ar FIDIC Dzeltenās grāmatas noteikumiem.

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Firma L4”, reģ., Nr. 40003236001, piedāvātā līgumcena bez PVN Ls 6700,00.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 28.06.2011.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums, Dzeltenā grāmata

07.06.2011

kohezijas_fonds.jpgSIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses pag. Kokneses novads LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība Koknesē”. Iepirkuma priekšmets ir Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Darbu apjomi:

 1. Ūdens sagatavošanas iekārtu ierīkošana (jānodrošina dzelzs jonu koncentrācijas samazināšana ūdenī pirms padošanas patērētājiem no vidēji Fe jonu satura ūdenī 2,11 mg/l līdz 0,2 mg/l) esošajā ŪAS ēkā;
 2. Ūdens rezervuāra, kas nodrošinās nepieciešamo ūdens rezervi izbūve;
 3. II pacēluma sūkņu ierīkošana, lai nodrošinātu nepieciešamo pastāvīgu spiedienu sistēmā;
 4. Esošās ŪAS ēkas renovācijas pasākumi;
 5. Apsaistes ūdensapgādes tīklu izbūve līdz pieslēgumam pie maģistrālā ūdensvada;
 6. Skalošanas ūdeņu kanalizācijas vada ar skalošanas ūdeņu nosēdināšanu nosēdakās izbūve no ŪAS līdz centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Nolikumu var saņemt SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās 1905. gada ielā 7, Koknesē.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 8.jūlijam plkst. 14:00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, SIA „Koknese Komunālie pakalpojumi” Valdes locekļa kabinetā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums par termiņa pagarinājumu

25.03.2011

kohezijas_fonds.jpgDzeltenā grāmata

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses pag. Kokneses novads LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība Koknesē”.

Iepirkuma priekšmets ir Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Tiek veikti grozījumi Nolikumā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2011. gada 13. aprīlim plkst. 14:00.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011. gada 13. aprīlim plkst. 14:00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pag., Kokneses novadā SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” Valdes locekļa kabinetā. Kontaktpersona: Valdes loceklis Armands Preiss, mob. tel.29112845, e-pasts: komunalie@inbox.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums, Dzeltenā grāmata

24.02.2011

kohezijas_fonds.jpgDzeltenā grāmata

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses pag. Kokneses novads LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība Koknesē”. Iepirkuma priekšmets ir Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Lasīt visu ziņu

Paziņojums

24.02.2011

kohezijas_fonds.jpgBūvuzraudzība

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses pag., Kokneses novads LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Inženieruzraudzība un Būvuzraudzība Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai Koknesē”.

Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības un Inženiera pakalpojumu sniegšana Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai Koknesē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Nolikumu var saņemt aizpildot E pielikumu.

Ar Nolikumu uz vietas var iepazīties līdz 2011.gada 30.martam plkst:14:00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, SIA „Koknese Komunālie pakalpojumi” Valdes locekļa kabinetā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 30.martam plkst.14:00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, SIA „Koknese Komunālie pakalpojumi” Valdes locekļa kabinetā.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Armands Preiss, mob. tel. 29112845, e-pasts: komunalie@inbox.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PAZIŅOJUMS par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu būvuzraudzībai

21.05.2009

kohezijas_fonds.jpgPAZIŅOJUMS

par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu būvuzraudzībai

Finansējuma saņēmējs: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr. LV48703001147

Projekts,kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:

“Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Koknesē”.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ir :

SIA “Firma L4” reģ.Nr.LV40003236001

Pretendenta piedāvātā līgumcena ir 43350,00 LVL

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2009.gada 20.maijā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PAZIŅOJUMS par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Dzeltenai grāmatai

21.05.2009

kohezijas_fonds.jpgPAZIŅOJUMS

par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Dzeltenai grāmatai

Finansējuma saņēmējs: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr. LV48703001147

Projekts,kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:

“Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūve”Koknesē.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ir :

Energobūvmontāžas SIA “Remus” reģ.Nr.LV40003052733

Pretendenta piedāvātā līgumcena ir 856937,89 LVL

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2009.gada 20.maijā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PAZIŅOJUMS par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Sarkanai grāmatai

21.05.2009

kohezijas_fonds.jpgPAZIŅOJUMS

par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Sarkanai grāmatai

Finansējuma saņēmējs: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr. LV48703001147

Projekts,kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:

“Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē”

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ir :

Energobūvmontāžas SIA “Remus” reģ.Nr.LV40003052733

Pretendenta piedāvātā līgumcena ir 428600,39 LVL

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2009.gada 20.maijā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums - par termiņa pagarinājumu, Dzeltenā grāmata

22.12.2008

kohezijas_fonds.jpgPaziņojums – par termiņa pagarinājumu

Dzeltenā grāmata: SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūve” Iepirkuma priekšmets ir Kokneses notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Darbu apjomi:

1) ūdensapgāde:

 • viena jauna artēziskā urbuma izbūve,
 • divu esošo artēzisko urbumu rekonstrukcija;

2) notekūdeņi:

 • jauna kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība,
 • jauna priekšattīrīšanas bloka izbūve (minimālā plūsma 210 m3/diennaktī,
 • maksimālā plūsma 910 m3/ diennaktī, aprēķina plūsma 700 m3/diennaktī),
 • NAI saimniecības ēkas rekonstrukcija,
 • piebraucamā ceļa izbūve uz esošiem dūņu laukiem
 • jauna notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas bloka izbūve, jauda 520 m3/d

Nolikumus var saņemt līdz 2009.gada 27. janvārim plkst. 14:00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, SIA „Koknese komunālie pakalpojumi” valdes locekļa kabinetā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009. gada 27. janvārim plkst. 14:00, 1905. gada ielā 7, Koknesē, SIA „Koknese komunālie pakalpojumi” valdes locekļa kabinetā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top