Lapas karte
AA+A++
A AAA

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" iepirkumu arhīvs

Paziņojums - par termiņa pagarinājumu, Būvuzraudzība

22.12.2008

kohezijas_fonds.jpgPaziņojums - par termiņa pagarinājumu

Būvuzraudzība: SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Koknesē”

Iepirkuma priekšmets ir inženiertehniskā būvuzraudzība ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Koknesē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Nolikumu var saņemt līdz 2009. gada 3. februārim, plkst. 14:00, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 1905. gada ielā 7, Koknesē. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009. gada 3. februārim, plkst. 14:00, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” 1905. gada ielā 7, Koknesē.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums-par termiņa pagarinājumu un izmaiņām nolikumā, Sarkanā grāmata

22.12.2008

kohezijas_fonds.jpgPaziņojums - par termiņa pagarinājumu un izmaiņām nolikumā

Sarkanā grāmata: SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē”.

Lasīt visu ziņu

Iepirkumi

28.11.2008

kohezijas_fonds.jpg

SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģ. nr.48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, LV-5113, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 ietvaros veic Iepirkuma procedūru „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūve” Iepirkuma priekšmets ir Kokneses notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top