Lapas karte
AA+A++
A AAA

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 1, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

indranu_1.jpgEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (Projekta) īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas nosacījumiem.

 Projekts tiek īstenots “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” uzraudzībā. DME projekta numurs: DME0000244.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) no “ALTUM” saņemts finansējums granta veidā 50% apmērā, kas nav jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējā projekta finansējuma daļa tiks nosegta saņemot aizdevumu kredītiestādē.          

Projekta īstenotājs:   SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147

Projekta autors:        SIA “Kalks”, reģ.Nr.40103523129, arhitekte Liene Melece, Sert.Nr.4-00032

Būvkomersants:        Personu apvienība IK “RL BŪVNIEKS”, reģ.Nr.45402011137 un SIA “RL BŪVES”, reģ.Nr.45403050019, Sert.Nr.14279

Būvuzraugs:              SIA “Mūsu Uzraugs”, reģ.Nr.40103741639, būvuzraugs Juris Krauklis sert.Nr.5-01471

 Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 196 527,77 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 42,94 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 26051 kg Co2 gadā

 logoar_altum.jpg

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top