Lapas karte
AA+A++
A AAA

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 8, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

30.06.2020

img_20200529_133401.jpgEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (Projekta) īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas nosacījumiem.

Projekts tiek īstenots "Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM"" uzraudzībā. DME projekta numurs: DME0000462.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) no "ALTUM" saņemts finansējums granta veidā 50% apmērā, kas nav jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējā projekta finansējuma daļa tiks nosegta saņemot aizdevumu kredītiestādē.          

Projekta īstenotājs:  SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", reģ.Nr.48703001147

Projekta autors:        SIA "Kalks", reģ.Nr.40103523129, arhitekte Liene Melece, Sert.Nr.4-00032

Būvkomersants:       SIA "PRO DEV", reģ.Nr.40003776456, Būvkomersanta reģ.Nr.7565-R

Būvuzraugs:              SIA "ESTRIK", reģ.Nr.40003748611, būvuzraugs Juris Krauklis sert.Nr.5-01471

 

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas rekonstrukcija, kāpņutelpu kosmētiskais remonts, zibens aizsardzības sistēmas izbūve.

Kopējās projekta izmaksas EUR 575 307,85 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 96 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 35 660 kg Co2 gadā

 logo.jpg

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top