Lapas karte
AA+A++
A AAA

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 25, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

17.07.2019

parka_iela.jpgEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (Projekta) īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas nosacījumiem.

Projekts tiek īstenots “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” uzraudzībā. DME projekta numurs: DME0000268     Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) no “ALTUM” saņemts finansējums granta veidā 50% apmērā, kas nav jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējā projekta finansējuma daļa tiks nosegta saņemot aizdevumu kredītiestādē.          

Projekta īstenotājs:   SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147

Projekta autors:        SIA “Kalks”, reģ.Nr.40103523129, arhitekte Liene Melece, Sert.Nr.4-00032

Būvkomersants:        SIA “RL BŪVES”, reģ.Nr.45403050019, Sert.Nr.14279

Būvuzraugs:              SIA “GULIVER”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103490699, reģ.Nr.40103741639, būvuzraugs Juris Krauklis sert.Nr.5-01471

  Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma pārbūve, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 380 477,27 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 44,32 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 35660 kg Co2 gadā


logo_komunalie.jpg

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top