Lapas karte
AA+A++
A AAA

Sociālā dienesta informācija apmeklētājiem

13.10.2021

No 2021. gada 11. oktobra, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija infekcijas COVID 19 ierobežošanai, sociālais dienests turpina darbu ar sekojošiem ierobežojumiem: 

1. atceļ klātienes klientu konsultācijas tiktāl, cik tas iespējams, lai varētu turpināt klientu apkalpošanu, klientu konsultēšana darba telpās ir iespējama tikai gadījumos, ja klients var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu par pabeigtu vakcināciju pret Covid 19 vai infekcijas izslimošanu, testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu, un tikai tad, ja attālināti to nav iespējams izdarīt, tikšanās laikā gan darbiniekam, gan klientam ir noteikta obligāta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;

2. klienti iesniegumus par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu nepieciešamību var iesniegt:

2.1. izmantojot pasta pakalpojumus,

2.2. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu soc.dienests@koknese.lv

2.3. atstāt īpaši šim nolūkam izveidotā kastītē sociālā dienesta priekštelpā;

3. klientu apsekošanu dzīvesvietā veic tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem;

4. ja klients ir ziņojis, ka viņa sociālā situācija nav mainījusies, apsekošanas un pakalpojumu pārvērtēšanas termiņus pagarina līdz laikam, kad ārkārtējā situācija tiks atcelta;

5. noteikts maksimāli izvairīties no skaidras naudas izmaksas klientiem, veicot pārskaitījumus uz klientu norādītajiem kontiem;

6. nodrošina dušas pakalpojumu klientiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, pēc iepriekšēja pieraksta, bet ne vairāk kā diviem klientiem dienā;

7. nodrošina veļas mazgāšanas pakalpojumu pēc iepriekšēja pieraksta, bet ne vairāk kā diviem klientiem dienā. Ja klients nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, veļas nodošana un pieņemšana tiek nodrošināta, nekontaktējoties ar klientu klātienē;

8. pensijas vecuma personu sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās veic darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts, sveikšanas laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus.

Informācija klientiem, kuriem sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu

Ja trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš beidzas ārkārtas situācijas periodā, izziņas derīguma termiņu sociālais dienests, pamatojoties uz iepriekšējā iesnieguma dokumentiem, pagarina uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Šobrīd tas ir līdz 2022.gada 28.februārim.

Informāciju par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņu klienti var uzzināt, sazvanoties ar sociālā dienesta darbiniekiem. 

Ārkārtas situācijas periodā un vienu kalendāra mēnesi pēc tam mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

 

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top