Lapas karte
AA+A++
A AAA

Sociālā palīdzība

Noderīga informācija sociālā dienesta klientiem

08.01.2021

Lai mazinātu saslimstības ar koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos, un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, sociālais dienests turpina darbu, ievērojot sekojošus ierobežojumus:

  1. atceļ klientu konsultācijas klātienē, klientu konsultēšana darba telpās pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumos, kad attālināti to nav iespējams izdarīt, tikšanās laikā gan darbiniekam, gan klientam ir noteikts lietot individuālos aizsardzības līdzekļus;
  2. veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem, kas apdraud personu veselību un dzīvību, veicot klientu apsekošanu dzīvesvietā, darbinieki lieto individuālos aizsardzības līdzekļus;
  3. atceļ klientu apsekošanu dzīvesvietā, ja klients ir ziņojis, ka viņa sociālā situācija nav mainījusies;
  4. tiek pagarināti pakalpojumu pārvērtēšanas termiņi līdz laikam, kad ārkārtējā situācija tiks atcelta;
  5. sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošina, veicot pārskaitījumus uz klientu norādītajiem kontiem, maksimāli izvairoties no izmaksas skaidrā naudā;
  6. dokumentus pieņem attālināti, klienti tos var iesniegt izmantojot pasta pakalpojumus, nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-pastā vai ievietojot iesniegumu sociālā dienesta priekštelpā novietotajā pastkastītē. Aizpildot iesniegumu, lūgums precīzi norādīt iesniedzēja personas kontaktinformāciju;
  7. nesniedz dušas pakalpojumu;
  8. veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošina tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Pakalpojumu jāpiesaka telefoniski, zvanot dežurantei uz t.26479372

 Ja izsniegtās trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš beidzies valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, tas ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šobrīd tas ir līdz 2021.gada 31.martam. Informāciju par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņu klienti var uzzināt, sazvanoties ar sociālā dienesta darbiniekiem.

Lasīt visu ziņu

Ja interesē darbs veselības vai sociālās aprūpes jomā, 18.augustā plkst. 18.00 piedalieties NVA tiešsaistes darba dienā!

17.08.2020

tiessaiste_18_08_02.jpg18.augustā plkst.18.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) savā sociālās vietnes Facebook kontā rīko tiešsaistes darba dienu darba meklētājiem, kuri vēlas strādāt veselības vai sociālās aprūpes jomā.

 Tiešsaistes darba dienu atklās NVA Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Eva Lapsiņa un Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska. Par savām iestādēm un darba piedāvājumiem stāstīs:

Lasīt visu ziņu

Kādi atvieglojumi pienākas cilvēkiem ar invaliditāti

10.08.2020

Eksperti uzskata, ka cilvēku ar invaliditāti skaita pieaugums skaidrojams ar sabiedrības novecošanos kopumā, kā arī citiem savstarpēji saistītiem faktoriem. Piemēram, ar izmaiņām rīcībpolitikā un atbalsta pasākumos, kas paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, pārmaiņām sociālekonomiskajā situācijā.

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts ir noteikusi dažādus atvieglojumus. Pirmais, kas te nāk prātā, protams, ir invaliditātes pensija. Taču šiem cilvēkiem pienākas vēl dažādi atvieglojumi, par kuriem bieži vien pietrūkst informācijas.

Kādus atvieglojumus valsts nodrošina ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti?

Lasīt visu ziņu

Kāds ir valsts sniegtais finansiālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti?

23.07.2020

Pētījumi liecina, ka ar katru gadu mēs kļūstam atvērtāki un tolerantāki pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tā ir laba ziņa. Bet tomēr ar to vien, protams, ir par maz, lai šie cilvēki varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi mūsu sabiedrībā. Ir nepieciešama palīdzība vēl daudzās jomās.

Cilvēki ar invaliditāti ir viena no sociāli mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, kurai nepieciešams papildu atbalsts. Valsts šiem cilvēkiem sniedz finansiālu atbalstu. Taču mūsdienu dinamiskajā vidē bieži vien informācija par to, kāda konkrēti finansiālā palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejama, gluži vienkārši pazūd lielajā ziņu apjomā.

Kādu finansiālu atbalstu valsts sniedz ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti?

Lasīt visu ziņu

AICINĀJUMS VECĀKIEM IESNIEGT PIETEIKUMUS BĒRNU ĒDINĀŠANAS PABALSTAM

07.04.2020

Kokneses novada pašvaldība valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā izmaksās pabalstus ēdināšanas nodrošināšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir:

  • pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laikā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi,
  • 1.-9.klases skolēni, kuri šajā laikā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti.

Pabalsts tiks izmaksāts 1,50 euro apmērā par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa.

Aicinām vecākus aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu un iesniegt sociālajā dienestā vienā no šādiem veidiem:

Lasīt visu ziņu

Sociālā dienesta informācija

13.03.2020

Sociālais dienests aicina sociālā dienesta klientus izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas klātienē nepieciešamību. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanai.

Tiek pārcelta pensijas vecuma personu sveikšana nozīmīgās dzīves jubilejās, un tā tiks veikta pēc ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanas.

Baiba Tālmane, 

Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītāja

Sociālais dienests informē un atgādina par iespēju saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs

02.09.2019

Arī 2019./2020. mācību gadā Kokneses novada daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu šajās iestādēs. Lai to saņemtu, vecākiem ar iesniegumu ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Pabalsts tiek piešķirts uz visu mācību gadu.

Tāpat arī Kokneses novada maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes,  ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanu šajās iestādēs. Ja bērnam nepieciešams šāds atbalsts, vecākiem sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstošs iesniegums. Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laiku.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top