Lapas karte
AA+A++
A AAA

Viesošanās sadraudzības pilsētā Vitingenā

02.08.2012

p6289410.jpg26. jūnijā Kokneses novada delegācija devās ceļā uz partnerpilsētu Vitingenu Vācijā. Delegācijas sastāvā šoreiz Kokneses novada pedagogi, novada domes pārstāvji un viesuzņēmēji. Viskuplāk pārstāvēta bija Kokneses mūzikas skola, jo skolotāju ansamblis ar sagatavotu koncertprogrammu devās pārstāvēt Koknesi arī Starptautiskajās Jauno laiku Hanzas dienās, kuras šogad norisinājās Vācijas pilsētā Lineburgā, un ar koncertu iepriecināt Vitingenas iedzīvotājus. Pārliecinoši lielākā daļa līdzbraucēju uz Vitingenu devās pirmo reizi, lai iepazītu seno sadraudzības pilsētu un gūtu pieredzi izglītības jomā. Uz Vitingenu pirmo reizi devās arī Kokneses novada priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Pavadītās dienas turpceļā pagāja ātri – ar savstarpējām sarunām un satraukumu par nedēļā gaidāmo. Braukšanu vieglu padarīja arī Polijas jaunie un plašie autoceļi, kas ar savu labo kvalitāti pārsteidza daudzus līdzbraucējus.

27. jūnijā tika šķērsota Vācijas robeža. Pirmā apstāšanās vieta bija Potsdamā, kur apskatījām krāšņo Potsdamas un Sansusī pili.

Ierodoties Vitingenā, pie pilsētas halles delegāciju sagaidīja Vitingenas birģermeistars Karls Riders, bijušais pilsētas direktors Johannes Plumeiers, Knēzebekas birģermeistars Haincs Unlrihs Kabrots un citi. Pēc apsveikuma runām tikām aicināti uz kopīgām vakariņām pilsētas hallē, kuras bija sarūpējuši vietējie uzņēmēji.

Turpinot iesākto tradīciju, arī šoreiz dzīvošana bija viesu uzņēmēju ģimenēs. Kāda būs bijusi pirmā nakts viesu uzņēmēju ģimenēs? Pirmais, ko iekāpjot autobusā varēja manīt, bija smaidi, smaidi, smaidi.... Durvis uz draudzību ir atvērtas! Ir izbaudīts tikšanās prieks un iegūti pirmie iespaidi par sadraudzības pilsētu, par ģimenēm citā zemē.

Pirmajā dienā paredzēts nopietns darbs - izglītības iestāžu apmeklējums. Delegāciju rīta pusē pavadīja Karls Riders, vēlāk domes izglītības jautājumu speciāliste. Kā pirmo apmeklējām Radenbekas pamatskolu, tad Knēzebekas pamatskolu un Vitingenas pamat –un vidusskolu. Par redzēto šajās skolās atklāj I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotājas Iluta Matušonoka un Evita Užule: „Apmeklējām vairākas vispārizglītojošas skolas, kurās vēl noritēja mācību process. Runājot ar skolēniem, vēlreiz pārliecinājāmies, ka mūsu bērni ir priviliģētā stāvoklī, atpūšoties trīs vasaras mēnešus. Vācijā vasaras brīvlaiks ilgst sešas nedēļas, pie tam katrai skolai savā laikā.

Viesojoties skolās, pamanījām un novērtējām to, ka skolēni ir droši, nesasaistīti, tajā pat laikā pieklājīgi, viesmīlīgi un patriotiski.

Sākumskolas iekārtojums ir pielāgots skolēniem, lai neradītu lieku stresu skolēnos. Katrai klasei ir sava izeja uz pagalmu, kur ir iekārtots bērnu rotaļu laukums. Rotaļu laukumi skolas pagalmā bija visās mūsu apmeklētajās skolās, tie ir vecāku iekārtoti. Vecāki daudz palīdz, strādājot brīvprātīgi. Pie katras klases ir garderobes, skolās iekārtotas atpūtas telpas. Klašu iekārtojumi ir vienkārši. Sākumskolā bērni mācās caur spēlēm, kustībām, saskarsmi. Maz tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas. Skolā mācās dažādi bērni, ir arī bērni ar speciālajām vajadzībām. Līdzīgi kā mūsu skolā, arī tur šādiem bērniem ir papildus stundas. Skolēnu skaits klasē ir no 16 līdz 24 skolēniem.

Skolā mācību stundas beidzas no 13.00-14.00, tāpēc skola ēdināšanu nenodrošina, kaut gan pēdējā laikā rodas nepieciešamība pēc ēdināšanas skolā. Mēs varam priecāties, ka mūsu skolēniem ir iespēja pusdienot skolā. Pēc skolotāju stāstītā, daļu mācību līdzekļus iegādājas vecāki, daļu nodrošina skola.

Ievērojām, ka katram skolēnam ir savi pienākumi, piemēra, rūpēties par tāfeli, atbildīgais par garderobi u.t.t.. Jāpiebilst, ka visās skolās skolēniem bija maiņas apavi. Interesanti bija vērot, ka reālskolā paralēli mācību procesam visi 7. klases skolēni spēlē orķestrī katrs savu instrumentu. Bērni kāda instrumenta spēli var apgūt tikai privātajās mūzikas skolās, kas nav lēti. Mēs varam būt gandarīti, ka mums mūzikas skola ir pieejamāka lielākai bērnu daļai. Vitingenas reālskolas skolēni daudz darījuši savu skolu iekārtošanā, tāpēc viņi jūtas atbildīgi un rūpējas par kārtību skolā. Viens no interesantākajiem darbiem bija bērnu apgleznotā tualete.

Mūs priecē tas, ka ne tikai Vācijā, bet arī pie mums ir daudz iespēju sportot. Ir halles, sporta zāles, baseins, stadions u.t.t., ir daudzveidīgas iespējas sportot, ja vien ir vēlēšanās. Pārdomājot redzēto, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu vēlmes darboties un iespējām. Ir radušās daudzas jaunas idejas turpmākajam darbam. Mēs guvām apliecinājumu, ka arī mēs domājam un darām, lai skolēns klasē justos labi. Arī latviešu bērnos ir radošums, pārliecība, idejas, tikai jāpalīdz viņiem atraisīties.”

Dienas otrajā daļā devāmies uz bērnudārziem Vitingenā, Knēzebekā, Ordorfā, Radenbekā. Par redzētu stāsta PII „Gundega” pārstāves Justīne Miezīte un Kristīne Kursīte: „Vitingenas apkaimē tika apskatītas 4 pirmsskolas izglītības iestādes. Par pirmsskolas izglītības iestādēm rūpējas un tās finansē baznīcas. Izglītojamie tiek apmācīti, ņemot vērā baznīcas principus. PII iestādē uz vienu bērnu ir paredzēti divi kvadrātmetri platības. Ļoti liela uzmanība tiek veltīta tam, lai bērniem būtu daudz kustību, tāpēc bērniem sniedz iespēju daudz laika pavadīt rotaļās. Ļoti patīkami bija apskatīt „Silītes bērnu dārzu” (Kinderkrippe), kuru apmeklē paši mazākie bērni’- līdz 3 gadu vecumam. Telpas bija pilnībā izremontētas un aprīkotas tieši mazu bērnu vajadzībām. Šādas kvalitātes telpas ierpeikš nebijām redzējuši, kur viss pārdomāts, lai apmierinātu maza bērna vajadzības, kas, protams, atvieglo arī pedagoga darbu.

Pirmsskolas izglītības iestādi bērni apmeklē tikai pus dienu – no rīta līdz pusdienlaikam vai pēcpusdienā. Tomēr, sarunas ar pirmsskolas izglītības pedagogiem atklāja, ka jau vērojama tendence bērnus bērnudārzā atstāt pilnu dienu. Kopumā bērni ir daudz atvērtāki un nav tik noslogoti, kas vērojams mūsu izglītības iestādēs. Mums katrai grupai, katram vecumposmam ir izstrādāta programma, pēc kā arī strādā pedagogi, Vācijā nav tik stingra nostāja un nav katrai grupai izstrādāta programma, tur strādā pēc vispārējās izglītības programmas.

Pārsteidza, ka vienā no PII ikdienā tiek izmantotas kāpnes, kas paredzētas izejai ugunsgrēka gadījumā, līdz ar to bērni ir pieraduši pārvietoties pa šo izeju, un, ja rodas "krīzes" situācija, bērni droši pārvietojās pa tām. Šāda veida kāpņu izmantošana būtu lietderīga arī mūsu PII, lai bērni nenobītos "krīzes" situācijā un pa tām spētu pārvietoties. Pašlaik glābšanas izejas ikdienā netiek izmantotas.

Vācijā bērni skolu sāk apmeklēt no 6 gadu vecuma, bet iepazīties ar to jau 5 gadu vecumā, apmeklējot skolu vismaz 10 reizes līdz skolas gaitu uzsākšanai.”

Analizējot dienā redzēto, Kokneses novada domes priekšsēdētājs atzina atšķirīgo finasēšanas kārtību - skolām tiek piešķirti vairāk līdzekļi, lai tās uzturētu kārtībā un nav tik milzīga satraukuma par to, kā katra skola izdzīvos. Skolēniem ļoti tiek uzsvērta patriotiskā audzināšana, savas dzīvesvietas mīlestība. Ekonomistes redzējumā skolas nav pārblīvētas ar interaktīvajām tāfelēm un datoriem, bet skolēniem un bērniem viss ir vērsts uz kustību, brīvību un uzticību pedagogam, kurš ir profesionālis. Vecāki apvienojas biedrībās, lai darbotos kopā un brīvprātīgi palīdzētu skolai risināt problēmas, piemēram, ar vecāku atbalstu ierīkojot spēļu laukumus. Pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji apmeklējuma laikā novēroja atšķirību, ka Vitingenas bērnudārzos vairāk tiek uzsvērta ģimenes mīlestība, lielāka uzmanība tiek pievērsta estētiskajia audzināšanai, kreativitātei, sporta un kustību priekam. Bērniem ļauj būt pēc iespējas brīviem, neierobežojot ar programmas apguvi. Ļoti liela uzmanība pievērsta kvalitatīvu, kustību prieku veicinošu spēļu laukumu iekārtošanai. Vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo skolu pedagogi kā atšķirību uzsvēra nesaspringtību, bet brīvo gaisotni skolās, kas pēc iespājas tuvināta reālajai dzīvei, atšķirīgu programmu piedāvājumu vispārizglītojošo skolu posmā, vecāku līdzatbildību par bērna mācību gaitām, kā arī plašāku vecāku iesaisti un vecāku atbildību mācību un audzināšanas procesā, pasākumu organizēšanā. Atšķirīga pieeja arī eksāmeniem – vairāk uzticības skolai, kura atbild par mācību darba kvalitāti. Interešu izglītības nodrošināšana notiek ar biedrību un brīvprātīgā darba palīdzību. Mūsu skolās vairāk tiek izmantotas interaktīvās tehnoloģijas, kas nodrošina mūsdienīgāku mācību procesu. Skolēniem ir lielākas iespējas izmantot interaktīvos mācību materiālus.

Kokneses novada domes Izglītības darba speciāliste Lauma Āre atzīst, „Gūtā pieredze Vitingenas izglītības iestādēs būs lietderīga ikvienam pedagogam, kurš devās šajā braucienā. Ir gūta jauna pieredze un idejas turpmākajam darbam. Izvērtējot gūto pieredzi, ir pārliecība, ka pedagogi Kokneses novadā savu darbu veic ļoti labi un kvalitatīvi. Šo gūto pieredzi delegācijas skolotāji nodos savās darba vietās un par to stāstīs Metodiskajās apvienībās.”

Pārdomās un jauniem iespaidiem bagāti, nākošajā dienā devāmies uz brīvo Hanzas pilsētu Hamburgu. Pirmo reizi Kokneses delegācijai ir iespēja no iekšpuses skatīt Hamburgas iespaidīgo rātsnamu! Lielajā viesību zālē mēģinājām saskatīt arī Hanzas pilsētas Kokneses ģērboni. Aplūkojām plenārsēžu zāli un Hamburgas rātes sēžu zāli. Vēlāk devāmies pilsētas apskates braucienā ar autobusu, kam sekoja ostas apskate ar kuģīti. Iespaidīga ir Hamburgas osta - te pienāk kuģi no visas pasaules ar milzīgiem konteineru krāvumiem.

Mājupceļā no Hamburgas vēlreiz atskatamies uz skaisto Hanzas pilsētu un nedaudz noguruši atgriežamies viesu uzņēmēju ģimenēs.

30. jūnija rītā dodamies uz burvīgo Hanzas pilsētu Lineburgu, kura šogad uzņem Hanzas dienu dalībniekus no daudzām Eiropas valstīm. Vecpilsēta ieguvusi tradicionālu viduslaiku nokrāsu – darbojas viduslaiku tirdziņi visās vecpilsētas ielās. Apmaldīties nav iespējams, jo, kā jau Hanzas pilsētā, visas ieliņas ved uz centrālo tirgus laukumu, kur šoreiz uzstādīta pati cntrālā skatuve. Uz daudzajām skatuvēm bagātīgs kultūras piedāvājums – tiek dziedāts, dejots, spēlēts teātris un līdzās informācija par Hanzas pilsētām. Mēs satiekam arī Rīgas, Straupes, Limbažu, Valmieras u.c. pārstāvjus, kuri arī atnākuši atbalstīt Kokneses mūzikas skolas ansambļa uzstāšanos. Arī delegācija ir ieradusies atbalstīt savējos, skatuvi ieskauj skatītāji. Ansamblis koncertprogrammā izpildīja jautras, visiem zināmas un ne tik zināmas dziesmas, par ko saņēma raženus applausus. Ir patīkami vērot, kā mūsu kultūras mantojumu parādām Eiropai. Kad koncerts izskanējis, mūziķiem neliels mirklis atpūtai, bet pārējie vēl bauda Hanzas dienas seno dvašu. Hanzas dienu mirkļi „paskrien” ātri un jau laiks mājupceļam. Dodamies uz aizsargu svēkiem Zūdervitingenā. Jauniešu aizsargu biedrībai 50 gadu jubileja. Ieradušies viesi arī no tuvējām biedrībām. Šajos svētkos ik uz soļa bija manāma vācu jauniešu patriotisma sajūta un lepnums par vietu, kurā dzīvo.

1. jūlija rītā devāmies uz Vitingenas rātsnamu, kur mūs uzņēma birģermeistars, stāstīja par Vitingenas vēsturi un sadraudzību ar Koknesi. Domes sēžu zālē guvām ieskatu par Vitingenas pārvaldes sistēmu, par aktuālajām norisēm sadraudzības pilsētā, par finansējumu, kā arī par problēmām un grūtībām, ar kādām saskaras pašvaldība. Rātsnama apskatei sekoja brauciens pa mazajiem un ne tik mazajiem Vitingenas ciematiem, uzzinājām par vietējo uzņēmēju nodarbošanās nozarēm, redzējām, kā attīstīta infrastruktūra, kā noris sabiedriskā dzīve ciematos, kā darbojas biedrības u.c. Viesojāmies arī Lībenas ciemā, kur bieži viesi starptautiskajos mākslinieku plenāros ir Kokneses mākslinieki. Šeit mūs viesmīlīgi sagaidīja Marianne Voltēra. Viņa pastāstīja par ikdienas dzīvi mazā Vācijas lauku ciematā. Apmeklējām ciemata muzeju, par kuru rūpējas biedrība un sieviešu apvienība, kura vāc materiālus, apsaimnieko muzeju un rīko dežūras apmeklētāju dienās – tas viss balstās uz brīvprātības principiem. Muzejs šogad atvēris izstādi vēl vienā šķūņa ēkā – tas stāsta par biškopību un rokdarbiem, te darbojas arī podnieku darbnīca. Jaukās, saulainās dienas ir galā. Nedaudz līņā lietus, bet kopā ar viesu uzņēmējiem dodamies uz noslēguma pasākumu. Pēc oficiālajām uzrunām no abu birģermeistaru puses sekoja Kokneses mūzikas skolas ansambļa koncerts – ar lustīgām dziesmām un dejām. Kopīgi ar viesu uzņēmējiem tika pārrunātas kopīgi pavadītās dienas un spriest par nākotnes tikšanās reizēm.

Aust 2. jūlija rīts. Saulaina diena, bet daudziem acīs asaras. Kāpēc? Jāatvadās no jauniegūtiem draugiem. Esam sastājušies kopīgā aplī ar viesu uzņēmējiem pie Vitingenas rātsnama. Kā veltījums sadraudzības „motoram” Johannesam Plumeieram atskan „Pūt vējiņi”, bet otrs „motors”- Viesturs Cīrulis, pirmo reizi nav kopā ar mums, tomēr ceram, ka aizsāktā draudzība turpināsies vēl ilgi, un daudziem Kokneses novada iedzīvotājiem būs iespēja viesoties Vitingenā.

Delegācijas vārdā izsakām pateicību Kokneses novada domei par atbalstu un rasto iespēju doties šajā pieredzes braucienā, kā arī Vitingenas pilsētas domei un viesu uzņēmējiem par jauko, sirsnīgo un viesmīlīgo uzņemšanu Vitingenā!

Anita Šmite, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauma Āre, Izglītības darba speciāliste

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top