Lapas karte
AA+A++
A AAA

Uzņēmējdarbība

Atbalsta instrumenti uzņēmējiem

18.02.2021

atbalsts_krizes_skartajiem_uznemumiem.jpgValsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis atbalsta instrumentus uzņēmējiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai. Uzņēmēji aicināti iepazīties un pieteikties šādiem valsts noteiktajiem atbalsta instrumentiem:

Dīkstāves atbalsts. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

Lasīt visu ziņu

Paziņojums iedzīvotājiem

10.12.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” strādā attālināti.

Aicinām klientus ar mums sazināties telefoniski vai elektroniski:

 • valdes loceklis - 29374819
 • lietvedība - 20009628
 • dežūrsantehniķis - 29904196
 • e-pasts: komunalie@inbox.lv
Lasīt visu ziņu

Uzņēmējdarbība

Kokneses novadā tradicionāli attīstījušās tādas saimniecības nozares kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, biškopība, tirdzniecība.

Visā novadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir vairāk nekā 65 %, kas labvēlīgi iespaido pašvaldības ekonomisko situāciju. No kopējās novada lauku zemju platības (46 492,33 ha) 47% aizņem meži, 38 % veido lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4 % sastāda purvi un 4% - ūdensobjektu zeme.

Uzņēmējdarbības attīstību Kokneses novadā sekmē vairāki faktori:

 • izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums (100 km līdz galvaspilsētai Rīgai);
 • daudzveidīgie dabas resursi (upes Daugava un Pērse, lauksaimniecības zemes, meži, kūdras atradnes);
 • kultūrvēsturiskais mantojums (Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs u.c.);
 • infrastruktūras pieejamība.

Transports un infrastruktūra

 • Galvenā maģistrāle A6 Rīga – Daugavpils
 • Dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils
 • Starptautiskas nozīmes autoceļš E22 Rīga (Tīnūži) – Koknese jeb Maskavas maģistrāle
 • Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils
 • 110 kv elektrolīnija

 infr-2.jpg

Kokneses novada novietojums

novietojums-1.jpg

Perspektīvākās nozares un lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma Kokneses novadā

Visā novadā kopumā reģistrēti 464 uzņēmumi un biedrības (Pēc Lursoft datiem uz 2013.gada septembri). Sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām procentuāli vislielāko daļu veido zemnieku saimniecības (219) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (132). Vēl novadā reģistrēti 25 individuālie komersanti, 1 pilnsabiedrība.

Galvenās lauksaimniecības nozares Kokneses novadā ir lopkopība (piena lopkopība un gaļas liellopu audzēšana), graudkopība, dārzeņu un lopbarības augu audzēšana. Kokneses novads līdz ar novada domes 2009.gada lēmumu ir pasludināts par brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem. Novadā ir salīdzinoši liels skaits bioloģisko saimniecību. Pēc 2011.gada datiem ir reģistrētas 33 bioloģiskās saimniecības.

Kokneses novadā ir labi attīstīta tirdzniecības un pakalpojumu sfēra. Rūpniecisko ražošanu lielākoties pārstāv kokapstrādes uzņēmumi, pārtikas un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi. Pakalpojumu sfēru pārstāv uzņēmumi, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, sabiedrisko ēdināšanu, skaistumkopšanas un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, auto remontu, apģērbu šūšanu u.c.

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana – Kokneses pagastā: Z/S „Sietiņi”, gaļas pārstrādes uzņēmums SIA „Lejas – Rozes”, SIA „Bormaņi”, SIA „Kokneses beķereja”, Z/S „Kalnavoti”; Bebru pagastā: Z/S „Vecsiljāņi”, Z/S „Pilslejas”, Z/S „Tīrumnieki”, Z/S „Cenši”, Z/S „Lejas Vēži”; Iršu pagastā: Z/S „Zemītes”, Z/S „Zemitāni”, Z/S „Dūjas”.

Tirdzniecība – SIA „Pakavs”, SIA „ZIEDI”, SIA „Vējkalni – MIKI”, SIA „Ataudze”, SIA „Kokneses dārzniecība”.

Pakalpojumi – SIA „EIDZ”, SIA „BRIEŽKALNI” (kravu pārvadājumi), SIA „Hanza-elektro”, SIA „Online Tehnika”, SIA „KOKNE” (sabiedriskā ēdināšana).

Ražošana – kokapstrādes ražotne SIA „Pallogs”, kūdras ieguves un pārstrādes ražotne SIA „Kūdras enerģija”, sauso būvizstrādājumu ražotne SIA „Baumit – Baltikum”, kokapstrādes ražotne SIA „Baltpal”, SIA „SAKVAR”.

Celtniecība – SIA „Pērles Būve”, SIA „Roplainis”, SIA „VOLBER”.

Mežizstrāde – SIA „J & E Īpašumi”, SIA „Timber Rosso”, SIA „GUCULS”.

Iespēja ievietot informāciju par savu uzņēmumu

Lai veicinātu novada uzņēmumu un saimniecību atpazīstamību un reklamētu to ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, Kokneses novada dome piedāvā bezmaksas iespēju ievietot informāciju par Jūsu uzņēmumu Uzņēmējdarbības sadaļā interneta mājas lapā www.koknese.lv.

Šī iespēja attiecas arī uz pašnodarbinātajiem, individuālā darba veicējiem un piemājas lauku saimniecībām, kas vietējiem iedzīvotājiem vēlas piedāvāt savā saimniecībā audzētos lauku labumus.

Iesūtiet informāciju par savu uzņēmumu, ko izmantosim Jūsu produkcijas un pakalpojumu popularizēšanai.

Lai ievietotu aprakstu mājaslapā, Jūs varat sagatavot informāciju word formā, kurā norādīts:

 • uzņēmuma nosaukums,
 • nozare, darbības veids, ražotā produkcija vai sniegtie pakalpojumi
 • zemnieku saimniecībām – vai tiek piedāvātas ekskursijas, naktsmītnes, degustācijas
 • uzņēmuma adrese, tālrunis, e-pasts
 • papildus informācija, ko Jūs gribētu ievietot
 • uzņēmuma logo un fotogrāfijas

Informāciju lūdzam sūtīt uz mara.bitane@koknese.lv vai klātienē iesniegt Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, 11.kab., tālr. 65133636, mob. 20499940, 27097953.

Lasīt visu ziņu galerija (3)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top